Server

Připojte se na server pomocí mc.zlyzajo.com
Na serveru hraje 0 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/jbTreX3
Na serveru je online uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Vítejte na webu BurnigCube!
Rádi tě tu vidíme. Zapni Minecraft a pojď s námi hrát!

Avatar Avatar Avatar
Pravidla a podmínky

Jako uživatel souhlasím s tím, že budu dodržovat pravidla serveru i zásady slušného chování. Stejně tak slibuji, že budu dodržovat platné zákony české a slovenské republiky a mezinárodní právo a úmluvy.

Souhlasím s tím, že tým projektu má plné právo upravovat a mazat mé příspěvky, či omezit nebo smazat můj účet bez předchozího varování a udání důvodu. Prohlašuji, že uposlechnu pokynů vedení i moderátorů projektu na webu, tak ne herním serveru.

Slibuji, že se zdržím urážek a vulgarismů, či projevu rasismu a propagace hnutí potlačujících osobní svobody a lidská práva. Dále beru plnou zodpovědnost za obsah umístěný na web pod mým účtem a nebudu tak daným obsahem porušovat autorská práva jiných osob, či společností.

Zkrátka a dobře se budu chovat jako slušný člověk.

 


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.