Pravidlá

Predmet zákona serveru

§1

Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá správania členov ktorí sa nachádzajú na projekte BurningCube.eu

§2

Sankcie


a) permanentný ban
b) časovo ohraničený ban
c) vyhodenie zo serveru

§3

Priestupky proti činnosti projektu


a) Úmyselne škodiť ,zhadzovať, hackovať alebo iným spôsobom napádať projekt.
b) Kopírovať akýkoľvek obsah nachádzajúci sa na serveri.
c) Rozosielanie reklamy bez zvolenia A-Teamu serveru.

§4

Priestupky proti hráčom


a) Urážať hráčov a ostatných členov projektu.
b) Griefovať alebo inak poškodzovať hráčov.
c) Vyjadrovať rasistické, vulgárne alebo inak urážlivé myšlienky.
d) Spamovanie


§5

Priestupky voči verejnej mienke

a) Hľadanie chyb v hre a ich následné využívanie bez nahlásenia vedeniu.
b) Hľadanie dier v pravidlách a ich následne využívanie.
c) Akékoľvek obchádzanie banu.
d) Ignorovanie A-Teamu

§6

Záverečné ustanovenia


a) Vedenie ma neobmedzené práva ktoré sú nadradené všeobecným normám platným na serveri.


Littera Scripta Manet
Co je psáno, To je dáno!
🡱