Hráčů online
Klikni pro zkopírování
Vítejte na BurningCube!

Je to tu takové prázdné, že? Bohužel, rychlý útěk ze starého HW nám vzal hodně, no nevzdáváme se a i web dáme co nejdříve dohromady. Díky, že jste s námi!

DJ_Ironic

Admin Member

Kanál

Zatím zde nejsou žádné příspěvky.

O uživateli

Zaregistrován:
před rokem
Naposledy spatřen:
před rokem
Zobrazení profilu:
1553
Tento uživatel o sobě zatím nepřidal žádné informace.

Nejnovější příspěvky

před rokem
REZIDENCE (JAK VYTVOŘIT, JAK PŘIDAT/ODEBRAT HRÁČE)

Na serveru používáme plugin Residence k ochraně majetku a staveb.

Hráč si je povinen udělat resku, jinak nemá nárok na vrácení majetku. viz pravidla (doložka1, pravidlo 1.C)

 

Sekce návodu:

 

Jak vytvořit rezidenci

Jak přidat hráče

Jak odebrat hráče

nastavení vlajek (pravidel v res)

jak smazat rezidenci

 

 

1. Jak vytvořit rezidenci

 

 

a) Doporučená automatická matoda:

 

/res auto

Tímto příkazem automaticky vytvoříte Rezidenci v maximální velikosti 120x120. Vaše poloha bude brána jako střed. Rezidence bude tedy 60 bloků do všech světových stran od Vaší aktuální pozice. Výška je automaticky nastavena na celou výšku světa.

 

b) Manuální vytvoření rezidence:

 

Pro manuální označení je třeba si vzít dřevěnou motyku (wooden hoe). Následně je třeba označit rohové body úhlopříčky Rezidence (ta je vždy čtverec/obdélník). Velikost strany čtverce však nesmí přesahovat 120 bloků. Po zonačení bodů použijte následující příkazy:

 

/res select vert

/res create 

Těmito příkazy nejdříve rozšíříte velikost rezidence na celou výšku mapy a následně rezidenci vytvoříte s ezadaným jménem (to nemusí být jméno hráče, no musí být slušné a unikátní)

 

 

 

Následující video ukazuje manuální vytvoření rezidence

 

 

 

2. Jak přidat hráče do Rezidence

 

Kompletní oprávnění na resku dáte hráči následujícím příkazem:

 

/res padd nazev_rezidence jmeno_hrace

Hráč s tímto opravněním může v Rezidenci používat interaktivní prvky (tlačítka, páčky, atd.), otvírat chestky a jiné objekty a také bořit a stavět bloky. Nemá však opravnění spravovat práva v rezidenci.

 

3. Jak odebrat hráče z Rezidence

 

Odstranění hráče z rezidence provedete následujícím příkazem:

 

 

 

/res pdel nazev_rezidence jmeno_hrace

Odebraný hráč nemůže nadále otvírat úložiště, pužívat interaktivní itemy, nebo bořit/pokládat bloky. Nemá však zakázaný vstup do Rezidence (pokud flagy neurčují jinak)

 

4.Nastavení vlajek rezidence

 

Nastavení vlajek (pravidel chování světa) v rezidencích můžeme provádět v grafickém rozhraní. to otevřeme příkazem:

 

/res set 

Flag ve stavu povoleno umožňuje danou akci, zakázáno ji pak zakazuje. Pokud se stav "nenastaveno" nebo"smazáno", bude se Rezidence řídit dle původního nastavení serveru.

 

Za zmínku stojí tyto základní vlajky (flags):

 

 

move - pohyb hráčů

cmonsters - spawn monster ve světe

smonsters - spawn monster ze spawnerů

pvp - souboje mezi hráči

waterflow - tok vody

lavaflow - tok lávy

Celý seznam vlakej naleznete zde. (anglicky) Pozor, ne všechy vlajky zde uvedené jsou na serveru povoleny změnit.

 

5.Jak smazat rezidenci

 

Rezidenci smažeme příkazem:

 

/res remove nazev_rezidence

Smazání následně potvrdíme příkazem:

 

/res confirm

V případě problémů nás kontaktujte v rámci ticket systému, nebo vytvořte nové vlákno na fóru v sekci podpora.

před rokem
PARCELY (A VŠE OKOLO NICH)

Pozemky slouží ke stavění s herním modem creative.

Sekce příkazů :

     1. Zabrání parcely
     2. Zrušení parcely
     3. Předání parcely jinému hráči
     4. Jak se dostat na parcelu
     5. Chcete navštívit nějakou parcelu?
     6. Obtěžuje Vás hráč na parcele a nechce odejít?
     7. Hledáte střed parcely?
     8. Jak přidat hráče na parcelu
     9. Jak odstranit přidaného hráče z parcely
     10. Zákaz přístupu hráči na Váší parcelu
     11. Odebrání zákazu přístupu hráči na Vaší parcelu
     12. Spojení parcel, které sou vedle sebe
     13. Rozdělení spojených parcel
     14. Označení parcely za hotovu
     15. Nastavení teleportace na parcelu
     16. Vyčištění parcely
     17. Zapnutí hudby na parcele
     18. Změna biomu na parcele


1. Zabrání parcely

a) Manuální výběr parcely

 

Stoupněte si na parcelu (která nepatří jinému hráči a je označena kamennými půlbloky) a napíšte :

/plot claim

to Vás teleportuje před pozemek, který jste si právě vybral a od teď je Váš.

 

b) Automatické přidělení parcely.

 

Parcelu můžete získat pomocí příkazu :

/plot auto

zde si pozemek nevybíráte, ale systém vybere nejbližší parcelu automaticky za vás.
Opět Vás to teleportuje před Váš nový pozemek.


2. Zrušení parcely

Pro zrušení parcely a obnovení do původního (plochého) stavu si
stoupněte na parcelu, kterou chcete zrušit a využijte příkaz:

/plot delete

3. Předání parcely jinému hráči

Pokud chcete parcelu dát jinému hráči zadete příkaz :

/plot setowner jmeno_hrace

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

4. Jak se dostat na parcelu

K teleportaci na svojí parcelu použijte příkaz :

/plot home

popřípadě pokud máte více parcel použijte :

/plot home cislo

kde číslo značí parcelu seřazenou podle toho, jak jste parcely získal.

________________________________________

5. Chcete navštívit nějakou parcelu?

K návštěvě jiné parcely využijte příkaz :

/plot visit jmeno_hrace

popřípadě pokud má více parcel :

/plot visit jmeno_hrace cislo

kde číslo značí parcelu seřazenou podle toho, jak daný hráč parcely získal.

________________________________________

6. Obtěžuje Vás hráč na parcele a nechce odejít?

Zbavíte se ho pomocí příkazu :

/plot kick jmeno_hrace

Hráč musí být v daný moment na Vaší parcele. Příkaz ho teleportuje na spawn.

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

7. Hledáte střed parcely?

Použijte :

/plot middle

Teleportuje Vás to na střed parcely, ve které stojíte.

________________________________________

8. Jak přidat hráče na parcelu

a) Pokud hráči úplně nevěříte, použijte :

/plot add jmeno_hrace

Bude moct na Vaší parcele stavět pouze, pokud budeš online.

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

b) Pokud hráči 100% věříte, použite :

/plot trust jmeno_hrace

Bude moct na tvé parcele stavět kdykoliv.

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

9. Jak odstranit přidaného hráče z parcely

Pro odebrání hráče z parcely, aby již nadále nemohl na Vaší parcele stavět použijte příkaz :

/plot remove jmeno_hrace

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

10. Zákaz přístupu hráči na Váší parcelu

Na to využijte příkaz :

/plot deny jmeno_hrace

Daný člověk bude mít zakázaný přístup do Vaší parcely.

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

11. Odebrání zákazu přístupu hráči na Vaší parcelu

Pokud jste hráči zakázal vstup na parcelu, a již nadále nechcete aby na Vaší parcelu nemohl použijte příkaz :

/plot undeny jmeno_hrace

Po tomhle příkazu již bude moct daný hráč na Vaší parcelu.

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

12. Spojení parcel, které sou vedle sebe

Jestli máte alespoň 2 parcely vedle sebe, a chtěl by jste je spojit, využijte příkaz :

/plot merge

Při psaní tohoto příkazu musíte stát ve své parcele a koukat směrem, kde máte další svou parcelu, kterou chcete spojit do jedné.

________________________________________

13. Rozdělení spojených parcel

Pokud již nadále nechcete mít spojené parcely použijte příkaz :

/plot unlink

následně

/plot confirm

Musíte při tom stát na parcele, kterou chcete rozdělit a koukat směrem, kde máte další parcelu.

________________________________________

14. Označení parcely za hotovu

Máte dostavěný projekt a chcete aby se lehce hledal admin teamu? Potom využijte následovný příkaz :

/plot done

Díky tomuto příkazu se nám Váše parcela objeví v seznamu hotových parcel.

Při psaní tohoto příkazu musíte stát na parcele, kterou chcete za hotovou označit.

________________________________________

15. Nastavení teleportace na parcelu

Stoupněte si na místo v parcele, kam se chcete pomocí příkazu /plot home teleportovat a zadejte příkaz :

/plot sethome

Poté kdykoliv se budete teleportovat na svou parcelu pomocí příkazu /plot home, objevíte se na daném místě.

________________________________________

16. Vyčištění parcely

Pokud již nadále nechcete pokračovat ve stavbě, nebo z jiného důvodu chcete začít na své parcele znovu od začátku, použijte příkaz :

/plot clear

a následovně své rozhodnutí potvrďte příkazem :

/plot confirm

Parcela se vrátí do původního (plochého) stavu.

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

17. Zapnutí hudby na parcele

Na parcele si můžete zapnout minecraft hudbu pomocí příkazu :

/plot music

kde si následovně v okénku vyberete jakou písničku chcete poslouchat.

V okénku se nachází i bedrock blok, který hudbu vypne.

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

________________________________________

18. Změna biomu na parcele

Pokud chcete změnit biom parcely, použijte příkaz :

/plot setbiome nazev_biomu

Musíte při zadávání příkazu stát na parcele, kde chcete změnu provést.

 

V případě problémů nás kontaktujte v rámci ticket systému, nebo vytvořte nové vlákno na fóru v sekci podpora.

 

před rokem
Vítejte na webu!

Jaj už asi víte ze zpráv na Discordu a FB. Došlo v posledních několika hodinách k rychlé a neplánované migraci.

Spolu s tím bohužel utrpěl i web, takže jsme jej museli nahodit celý odznova a postupně přidáváme starý obsah. Výpadek jsem využili na aktualizaci a lehký redesign.

Doporučujeme i nadále sledovat Discord a FB stránku, abyste byly vždy v obraze s aktuální situací. Zkusím to ale i tak shrnout.


  1. Přišli jsme o partnera Hicoria
  2. migrujeme data na vlastní výkon
  3. snažíme se vše co nejrychleji rozjet
  4. hledáme technického partnera pro optimalizaci a snížení nákladů, tentokrát s ním však jednáme napřímo

© 2021 BurningCube - Všechna práva vyhrazena

ipl copyright