Server

Připojte se na server pomocí mc.zlyzajo.com
Na serveru hraje 0 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/jbTreX3
Na serveru je online uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Vítejte na webu BurnigCube!
Rádi tě tu vidíme. Zapni Minecraft a pojď s námi hrát!

Avatar Avatar Avatar
Survival doložka pravidel
Pravidla projektu BurningCube

Doložka #1: Specifická pravidla Survival (ZlyZajo Community) serveru:
 
 1. Rezidence 
      a) Je zakázáno vytvářet rezidence přes vesnice. Slouží všem a případné residence budou smazány a hráč potrestán.
      b) Residence musí být vzdálena alespoň 50 bloků od krajního bodu vesnice na dané straně
      c) Hráč je povinen si vytvořit rezidenci, jinak mu v případě újmy nebude vrácen majetek (viník však bude potrestán)
      d) Team nenese zodpovědnost za špatně nastavenou rezidenci, nebo přidání nezodpovědného hráče do rezidence
      e) Rezidence v ostatních světech (End, Nether, ...) jsou zakázány.
      f) Je zakázáno teleportovat se na rezidence hráčů za cílem jejich zabití (bude považováno za TPA kill, viz další část doložky)
 2. Používání funkcí serveru
     
  a) Je zakázáno využívat TPA k zabíjení hráčů (TPA kill)
     b) Je zakázáno stavět veřejné farmy a trapky, a zvát na ně ostatní uživatele kromě autorů dané stavby
     c) Je zakázáno používat /home pro rychlý návrat do boje, nebo pro útok na jiné hráče
 3. Obecné chování na serveru
     
  a) je zakázáno využívat tzv. "hacky" a jiné softary dávající uživateli výhodu nad ostatními hrajícími
     
  b) je zakázáno brát majetek a ničit stavby i mimo rezidence bez výslovného povolení majitele majetku či objektu. Toto pravidlo se netýká netheru, nebo endu, kde je nulová ochrana majetku.
     c) je zakázáno stavět pasti za účelem zabití hráče
    d) je zakázáno používat nevhodný nickname, nebo skin. (ten, který by porušoval zákony ČR, nebo dobré mravy)
    e) hráč nesmí s warez verzí používat jméno originálního hráče za účelem získat jeho skin, nebude možné se připojit.
    
  f) je zakázáno zabíjet vesničany v nalezených vesnicích
    g) je zakázáno ničit spawnery, nebo poškozovat nalezené vesnice
    h) Je zakázáno dožadovat se KeepInventory, surovin či jiné pomoci materiální nebo nesurvivalové pomoci od admin teamu (smazat část světa pomocí WorldEdit, ohodnoti budovu, "givnou" něco místo něčeho, něco dát)
   
Chovejme se k sobě jako slušní a rozumní lidé. Dodržujme morálku a pravidla slušné mluvy a chování. Bude se nám takto fungovat lépe.

Členové týmu mají vždy pravdu a jejich interpretace pravidel je vždy ta správná.
Zároveň mají právo se od pravidel odchýlit dle svého uvážení.
Hráči jsou povinni bezpodmínečně respektovat příkazy a instrukce Admin teamu.