Server

Připojte se na server pomocí mc.zlyzajo.com
Na serveru hraje 0 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/jbTreX3
Na serveru je online uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Vítejte na webu BurnigCube!
Rádi tě tu vidíme. Zapni Minecraft a pojď s námi hrát!

Avatar Avatar Avatar
Pravidla
Pravidla projektu BurningCube
Hraním na našich serverech a používáním služeb projektu souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se k jejich znalosti a dodržování. Případná neznalost neomlouvá.

Doložky:

Všeobecná pravidla pro všechny sekce projektu:
§1

Tyto pravidla upravují obecné chování na serverech a webu BurningCube.eu

§2

Tresty
 1. trvalý zákaz (ban)
 2. časově omezený zákaz (temp ban)
 3. vyhození ze serveru (kick)
 4. Zákaz užívání chatu (mute)
 5. Časově omezené užívání chatu (tmp mute)
 6. Další nápravné prostředky neuvedené v tomto seznamu, které tým shledá jako učinné a příměřené

§3

Přestupky proti činnosti projektu


Je zakázáno:
 1. Úmyslně poškozovat, zhazovat, hackovat nebo jiným způsobem napadat jakoukoliv část projektu, nebo partnerů
 2. Kopírovat jakýkoliv obsah nacházející se na serverech, webu či sociálních sítích projektu bez povolení vedení.
 3. Nevhodná propagace portálu, produkce SPAMu. (Uvěřejňování reklam na jiných serverech, příspěvky na FB, reklamní emaily)
 4. Jakkoliv poškozovat dobré jméno projektu a jeho partnerů na sociálních sítích, či na serverech a webu projektu.

§4

Přestupky vůči hráčům


Je zakázáno:
a) Urážať hráčov a ostatných členov projektu.
 1. Urážet hráče a vedení, či partnery projektu.
 2. Greifovat, nebo jinak poškozovat stavby a brát majetek. A to nezávisle na stavu ochrany (i když hráč nemá res)
 3. Vyjadřovat se vulgárně. Mít rasistické, sexuální nebo jinak urážlivé narážky a zprávy. To platí pro veřejný i soukromý chat(MSG).
 4. SPAMovat jakoukoliv zprávu do veřejného chatu a soukromých zpráv. To samé platí pro komentáře či zprávy na sociálních sítích, fóra a formuláře na webu projektu, nebo emailové schránky na doménách burningcube.eu a  zlyzajo.com


§5

Přestupky vůči morálce a slušnému chování

Je zakázáno:
 1. Hledat chyby ve hře a ty následně zneužívat. Hráči jsou povinni všechny nalezené chyby nahlašovat týmu.
 2. Je zakázáno zneužívat nástroje k maskování nebo změnu IP adresy (proxy, VPN a jiné) pro účely obcházení trestu, nebo vytváření více účtů. Hráč nesmí hrát za více účtů ani bez použití těchto nástrojů. Jedna osoba = jeden účet. Sdílení, půjčování nebo prodávání účtů není dovoleno. Všechny provinění uvedená v tomto paragrafu budou přísně trestána.
 3. Hledat díry v pravidlech a využívat je.
 4. Jakkoliv obcházet ban, či jiný trest.
 5. Ignorovat tým, či nedbat jeho pokynů.
 6. Hráč je povinen se vyjadřovat jak nejlépe umí. Bez gramatických chyb, capslocku a mezerníků.

§6

Záverečné ustanovení
 
 1. Vedení a tým projektu má neomezené pravomoce a má vždy pravdu. Hráč je povinen uposlechnout instrukcí týmu. Pro případné pochybení teamu jsou dostupné opravné prostředky (fórum, formulář na žádost o změnu trestu). Jiné prostředky (argumenty v chatu, či na sociálních sitích nejsou brány v potaz)
 2. Chovejme se všichni jako slušní lidé. Do pravidel nikdy nelze napsat vše. No dodržujme na všech místech projektu zásady slušného chování a zákony platné na území české republiky.
 3. Hráč je povinen dodržovat i doložky k pravidlům vázající se na jednotlivé servery či aplikace projektu.


Littera Scripta Manet
Co je psáno, To je dáno!